ศาสนกิจ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

 

 

 

 

 

 

Update ศาสนกิจ

 

Christmas @ Home 2564
ชมคลิป

วันแห่งความทรงจำ ปีการศึกษา 2564
ชมคลิป  

Let Heaven and Nature Sing
by Bangkok Christian College BCC Glee Club
ชมคลิป

ยุวยาตรา กอง 2 กรุงเทพฯ (รุ่นกลาง)
ชนะเลิศการแข่งขันความรู้ทางพระคัมภีร์
จัดโดย ยุวยาตรา ประเทศไทย
ชมคลิป

   

นักเรียนซื่อสัตย์
โครงการทรัพย์บินดินถิ่นม่วงทอง
ชมภาพ

นมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
และฟื้นฟูพัฒนาจิตใจบุคลากรครู
  ชมภาพ
   
       
       
       
       
       

 

 

Copyright © BCC Chapel Department 2012-2022. All Rights Reserved By Public Relations