ศาสนกิจ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

 

 

 

 

 

 

Update ศาสนกิจ

 

Christmas @ Home 2564
ชมคลิป

วันแห่งความทรงจำ ปีการศึกษา 2564
ชมคลิป  

Let Heaven and Nature Sing
by Bangkok Christian College BCC Glee Club
ชมคลิป

ยุวยาตรา กอง 2 กรุงเทพฯ (รุ่นกลาง)
ชนะเลิศการแข่งขันความรู้ทางพระคัมภีร์
จัดโดย ยุวยาตรา ประเทศไทย
ชมคลิป

นักเรียนซื่อสัตย์
โครงการทรัพย์บินดินถิ่นม่วงทอง
ชมภาพ

นมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
และฟื้นฟูพัฒนาจิตใจบุคลากรครู
  ชมภาพ
พิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี

ชมภาพ

พิธีไหว้ครู ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีการศึกษา 2565
ชมภาพ

   

พิธีไหว้ครู ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีการศึกษา 2565
ชมภาพ

พิธีประดับเข็ม สมาชิกสภานักเรียน
ปีการศึกษา 2565
ชมภาพ

   
       
       
       

 

 

Copyright © BCC Chapel Department 2012-2022. All Rights Reserved By Public Relations