ศาสนกิจ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

 

 

 

 

 

 

นมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาส
เปิดภาคเรียน 5 สถาบัน ปีการศึกษา 2567

ชมภาพ

นมัสการฟื้นฟูจิตใจ และพัฒนาจิตวิญญาณ
ครูต่างประเทศ

ชมภาพ
นมัสการฟื้นฟูจิตใจ และพัฒนาจิตวิญญาณ
ครูไทย

ชมภาพ

นมัสการฟื้นฟูจิตใจ และพัฒนาจิตวิญญาณ
พนักงาน

ชมภาพ

นมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียน
ปีการศึกษา 2567

ชมภาพ

รีทรีตครูคริสเตียน และครูเกษียณ

ชมภาพ

Dads for Life

ชมภาพ (กล้องหลัก), (กล้องเสริม)
 

พิธีประกาศเกียรติคุณครูนานปี

ชมภาพ

     

นมัสการฟื้นฟูจิตใจ และพัฒนาจิตวิญญาณ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2

ชมภาพ

     
       
       
       

เทศกาลคริสตมาส
นมัสการพระเจ้า รอบบุคลากร และพนักงาน
ชมภาพ
พิธีจบหลักสูตร
ชมภาพ
มอบพระคัมภีร์ให้นักเรียน ม.6 รุ่น 171
ชมภาพ

เปิดเทศกาลคริสตมาส และ
เปิดนิทรรศการคริสตมาส
ชมภาพ

เทศกาลคริสตมาส
นมัสการพระเจ้า รอบ ป.1-2
ชมภาพ
เทศกาลคริสตมาส
นมัสการพระเจ้า รอบ ป.3-4
ชมภาพ
เทศกาลคริสตมาส
นมัสการพระเจ้า รอบ ป.5-6
ชมภาพ
เทศกาลคริสตมาส
นมัสการพระเจ้า รอบ ม.1-6
ชมภาพ

พิธีรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ชมภาพ

พิธีเปิดไฟต้นคริสตมาส
ชมภาพ

เทศกาลคริสตมาส : เยี่ยมเยียนครูเกษียณ
ชมภาพ

Let Heaven and Nature Sing
by Bangkok Christian College
BCC Glee Club
ชมคลิป

 

 

นักเรียนซื่อสัตย์
โครงการทรัพย์บินดินถิ่นม่วงทอง
รายชื่อผู้เก็บของมีค่าได้

ยุวยาตรา กอง 2 กรุงเทพฯ (รุ่นกลาง)
ชนะเลิศการแข่งขันความรู้ทางพระคัมภีร์
จัดโดย ยุวยาตรา ประเทศไทย
ชมคลิป

   

 

 

Copyright © Bangkok Christian College 2012.  All Rights Reserved By Chapel Department