ศาสนกิจ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

 

 

 

 

 

 

       
       
 
เทศกาลคริสตมาส
นมัสการพระเจ้า รอบบุคลากร และพนักงาน
ชมภาพ
พิธีจบหลักสูตร
ชมภาพ
มอบพระคัมภีร์ให้นักเรียน ม.6 รุ่น 171
ชมภาพ
 
เทศกาลคริสตมาส
นมัสการพระเจ้า รอบ ป.1-2
ชมภาพ
เทศกาลคริสตมาส
นมัสการพระเจ้า รอบ ป.3-4
ชมภาพ
เทศกาลคริสตมาส
นมัสการพระเจ้า รอบ ป.5-6
ชมภาพ
เทศกาลคริสตมาส
นมัสการพระเจ้า รอบ ม.1-6
ชมภาพ

พิธีรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ชมภาพ

พิธีเปิดไฟต้นคริสตมาส
ชมภาพ

เปิดเทศกาลคริสตมาส และ
เปิดนิทรรศการคริสตมาส
ชมภาพ

เทศกาลคริสตมาส : เยี่ยมเยียนครูเกษียณ
ชมภาพ

นมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียน และฟื้นฟูพัฒนาจิตใจบุคลากรครู
ประจำปีการศึกษา 2566
 ชมภาพ
นมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 3-6
ประจำปีการศึกษา 2566
  ชมภาพ

นมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2566
  ชมภาพ

นมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2566
  ชมภาพ

นมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียน
และฟื้นฟูพัฒนาจิตใจพนักงาน
ประจำปีการศึกษา 2566
 ชมภาพ

นมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียน และฟื้นฟูพัฒนาจิตใจครูชาวต่างประเทศ
ประจำปีการศึกษา 2566
 ชมภาพ

ค่ายรีทรีตครูคริสเตียน ครูใหม่ และครูเกษียณ
ประจำปีการศึกษา 2566
ชมภาพ

พิธีไหว้ครู ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-2
ปีการศึกษา 2566
ชมภาพ

 

 

 

 

พิธีไหว้ครู ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4
ปีการศึกษา 2566

ชมภาพ

พิธีไหว้ครู ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
ปีการศึกษา 2566

ชมภาพ

พิธีไหว้ครู ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2
ปีการศึกษา 2566

ชมภาพ

พิธีไหว้ครู ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-4
ปีการศึกษา 2566

ชมภาพ

พิธีไหว้ครู ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6
ปีการศึกษา 2566

ชมภาพ

สัปดาห์ฟื้นฟู และพัฒนาจิตใจ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2
ปีการศึกษา 2566
ชมภาพ

 

สัปดาห์ฟื้นฟู และพัฒนาจิตใจ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4
ปีการศึกษา 2566
ชมภาพ

 

สัปดาห์ฟื้นฟู และพัฒนาจิตใจ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
ปีการศึกษา 2566
ชมภาพ

 

     

 

 

 

 

 

นักเรียนซื่อสัตย์
โครงการทรัพย์บินดินถิ่นม่วงทอง
รายชื่อผู้เก็บของมีค่าได้

Let Heaven and Nature Sing
by Bangkok Christian College
BCC Glee Club
ชมคลิป

ยุวยาตรา กอง 2 กรุงเทพฯ (รุ่นกลาง)
ชนะเลิศการแข่งขันความรู้ทางพระคัมภีร์
จัดโดย ยุวยาตรา ประเทศไทย
ชมคลิป

ค่าย Mission Trip
@
โรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม
จ.สมุทรสาคร  2566 

ชมภาพ

 

 

Copyright © Bangkok Christian College 2012.  All Rights Reserved By Chapel Department