ศาสนกิจ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ายพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำยุวยาตรา
กอง 2 กรุงเทพฯ รุ่นกลาง
2-4 มีนาคม 2566 

 
ชมภาพ

ค่าย Mission Trip
@
โรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม
จ.สมุทรสาคร   13-17 มีนาคม 2566 

ชมภาพ

 

นักเรียนซื่อสัตย์
โครงการทรัพย์บินดินถิ่นม่วงทอง
ชมภาพ

นมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
และฟื้นฟูพัฒนาจิตใจบุคลากรครู
  ชมภาพ
พิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี

ชมภาพ

พิธีไหว้ครู ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีการศึกษา 2565
ชมภาพ

พิธีไหว้ครู ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีการศึกษา 2565
ชมภาพ

พิธีประดับเข็ม สมาชิกสภานักเรียน
ปีการศึกษา 2565
ชมภาพ

Christmas @ Home 2564
ชมคลิป

 

วันแห่งความทรงจำ ปีการศึกษา 2564
ชมคลิป  

 

 

 
 

Let Heaven and Nature Sing
by Bangkok Christian College
BCC Glee Club
ชมคลิป

ยุวยาตรา กอง 2 กรุงเทพฯ (รุ่นกลาง)
ชนะเลิศการแข่งขันความรู้ทางพระคัมภีร์
จัดโดย ยุวยาตรา ประเทศไทย
ชมคลิป

 
       

 

 

Copyright © Bangkok Christian College 2012.  All Rights Reserved By Chapel Department