ศาสนกิจ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

 

 

 

 

 

 

นมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียน และฟื้นฟูพัฒนาจิตใจบุคลากรครู
ประจำปีการศึกษา 2566
 ชมภาพ
นมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 3-6
ประจำปีการศึกษา 2566
  ชมภาพ

นมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2566
  ชมภาพ

นมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2566
  ชมภาพ

นมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียน และฟื้นฟูพัฒนาจิตใจพนักงาน
ประจำปีการศึกษา 2566
 ชมภาพ

นมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียน และฟื้นฟูพัฒนาจิตใจครูชาวต่างประเทศ
ประจำปีการศึกษา 2566
 ชมภาพ

ค่ายรีทรีตครูคริสเตียน ครูใหม่ และครูเกษียณ
ประจำปีการศึกษา 2566
ชมภาพ

พิธีไหว้ครู ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-2
ปีการศึกษา 2566
ชมภาพ

 

 

 

 

พิธีไหว้ครู ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4
ปีการศึกษา 2566

ชมภาพ

พิธีไหว้ครู ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
ปีการศึกษา 2566

ชมภาพ

พิธีไหว้ครู ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2
ปีการศึกษา 2566

ชมภาพ

พิธีไหว้ครู ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-4
ปีการศึกษา 2566

ชมภาพ

พิธีไหว้ครู ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6
ปีการศึกษา 2566

ชมภาพ

สัปดาห์ฟื้นฟู และพัฒนาจิตใจ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2
ปีการศึกษา 2566
ชมภาพ

 

สัปดาห์ฟื้นฟู และพัฒนาจิตใจ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4
ปีการศึกษา 2566
ชมภาพ

 

สัปดาห์ฟื้นฟู และพัฒนาจิตใจ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
ปีการศึกษา 2566
ชมภาพ

 

     

 

 

 

 

 

นักเรียนซื่อสัตย์
โครงการทรัพย์บินดินถิ่นม่วงทอง
ชมภาพ

Let Heaven and Nature Sing
by Bangkok Christian College
BCC Glee Club
ชมคลิป

ยุวยาตรา กอง 2 กรุงเทพฯ (รุ่นกลาง)
ชนะเลิศการแข่งขันความรู้ทางพระคัมภีร์
จัดโดย ยุวยาตรา ประเทศไทย
ชมคลิป

ค่าย Mission Trip
@
โรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม
จ.สมุทรสาคร  2566 

ชมภาพ

 

 

Copyright © Bangkok Christian College 2012.  All Rights Reserved By Chapel Department