อาจารย์สถิต  สุกจงชัยพฤกษ์  จบการศึกษาจาก  University of  Utah  ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้านดนตรีศึกษา  เอกการขับร้องประสานเสียง  ได้ศึกษาการขับร้องเพลงกับ  Dr.David  Power,  Professor  Marion  Miller  และ Dr. John  M.  Cooksey ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาเสียงเด็กผู้ชายในวัยเปลี่ยนเสียง ในระหว่างที่ศึกษา ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยเพลงของ คณะUniversity of Utah Concert Chorale.

อาจารย์สถิต เป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารขององค์กร The International Society for Children’s Choral and Performing Arts (ISCCPA) ซึ่งตั้งอยู่ ณ รัฐอริโชนา ประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นกรรมการบริหารของ ISCCPA ภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิค ทั้งยังเป็นหนึ่งในคณะกรรมการก่อตั้งสมาคมขับร้องประสานเสียง แห่งประเทศไทย และเป็นกรรมการฝ่ายวิชาการของสมาคม 

อาจารย์สถิต ได้นำคณะนักร้องประสานเสียง BCC Glee Club โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เข้าร่วมการแข่งขันขับร้องประสานเสียง the Festa Musicale 2nd International Choir Festival “Grand Prix Pattaya 2009” Thailand โดยได้รับสองเหรียญทองจากการแข่งขันประเภท Boys’ Choir และประเภท Gospel and Spiritual.   ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน Siam Paragon Christmas Carol Contest 2008

 

อาจารย์สถิต ได้นำคณะนักร้องประสานเสียงโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เข้าร่วมการแข่งขันขับร้องประสานเสียงโลกWorld Choir Game 2006 ณ เมือง เซียะเหมิน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้รับสองเหรียญเงินจากการแข่งขันประเภท”Youth Choirs of Equal voices” และประเภท“Folklore with Instrumental Accompaniment”.   ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน Siam Paragon Christmas Carol Contest 2006.

 

            ปัจจุบันอาจารย์สถิตเป็นผู้อำนวยเพลงคณะนักร้องประสานเสียง BCC Boys’ Choir และ BCC Glee Club โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย   คณะนักร้องประสานเสียง Wattana Girls’ Chorus และ Wattana Children’s Chorus โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย    คณะนักร้องประสานเสียงคริสตจักรไมตรีจิต และคณะนักร้องชายคริสตจักรไมตรีจิต

 

 

 

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

 

กรกฎาคม  2539            ได้รับเชิญจาก  Missola Mendelssohn Club สหรัฐอเมริกา ให้นำนักร้องประสานเสียงร่วมระหว่างโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยและโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เข้าร่วมการขับร้องประสานเสียงนานาชาติ ครั้งที่ 4 ณ เมืองMissoula รัฐ Montana สหรัฐอเมริกา

มีนาคม      2540           ได้รับเชิญจาก  China Conservatory of Music และ Chinese Dancers Association สาธารณรัฐประชาชนจีน  ให้นำนักร้องประสานเสียงโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ (ประถม) เข้าร่วมการแสดงและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ เมืองปักกิ่ง  สาธารณรัฐประชาชนจีน

กรกฎาคม  2540            ได้รับเชิญจาก  The  International  Society  for  Children’s  Choral  and  Performing  Arts (ISCCPA)  ให้นำนักร้องประสานเสียงโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยและโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย  เข้าร่วมมหกรรมประสานเสียงเด็กนานาชาติ ณ รัฐArizona สหรัฐอเมริกา

สิงหาคม    2542           ได้รับเชิญจาก  รัฐบาลฮ่องกง  ให้นำนักร้องประสานเสียงกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย  เข้าร่วมมหกรรมการขับร้องประสานเสียงเด็กนานาชาติ ณ ฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน

มีนาคม       2544          ได้รับเชิญจาก   Korean  Kodaly  Society  ให้นำคณะนักร้องประสานเสียงโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ(ประถม) เข้าร่วมการแสดงและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ กรุงโซล  ประเทศเกาหลี

กรกฎาคม   2544           ได้รับเชิญจาก  The  International  Society  for  Children’s  Choral  and  Performing  Arts  (ISCCPA)  ให้นำคณะนักร้องประสานเสียงเด็กโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน  เข้าร่วมมหกรรมการขับร้องประสานเสียงเด็กนานาชาติ  ณ เมืองฮัมบรูก  ประเทศเยอรมัน และเมืองบูดาเปส ประเทศฮังการี

สิงหาคม     2544          ได้รับเชิญจาก  รัฐบาลเมืองQuan-Zhou  ให้นำคณะนักร้องประสานเสียงโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย  เข้าร่วมมหกรรมการขับร้องประสานเสียงเด็กนานาชาติ  ณ เมืองQuan-Zhou  สาธารณรัฐประชาชนจีน

มีนาคม       2545          ได้รับเชิญจาก  Hanoi  Conservatory  of  Music  และ  Hanoi  National  University  ให้นำคณะนักร้องประสานเสียงโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ (ประถม)  เข้าร่วมการแสดงและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ เมืองฮานอย  ประเทศเวียดนาม

สิงหาคม     2545          ได้รับเชิญจาก  รัฐบาลฮ่องกงและรัฐบาลมาเก๊า  สาธารณรัฐประชาชนจีน  ให้นำคณะนักร้องประสานเสียงโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย  เข้าร่วมมหกรรมประสานเสียงเด็กนานาชาติ ณ เมือง ฮ่องกงและมาเก๊า  สาธารณรัฐประชาชนจีน

สิงหาคม     2545          ได้จัดมหกรรมการขับร้องประสานเสียงเด็กนานาชาติ  (โซนเอเชีย)  เป็นครั้งแรกในประเทศไทย  มีคณะเข้าร่วม  11  คณะ  จาก  6  ประเทศ 

อาจารย์วิภาภรณ์ สุกจงชัยพฤกษ์   จบการศึกษาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาดุริยางค์ เอกเปียโน เริ่มเข้าทำงานในฝ่ายศาสนกิจ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ตั้งแต่ปี ค.ศ.1991 มีหน้าที่ประสานงานและบรรเลงเปียโนให้กับคณะนักร้องประสานเสียงของโรงเรียน

 

ปี 1992  นำคณะนักร้องประสานเสียงโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ไปร่วมงานมหกรรมประสานเสียง
              นานาชาติ ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน

ปี 1996  นำคณะนักร้องร้องประสานเสียงโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ร่วมกับคณะนักร้องประสาน
              เสียงโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ร่วมงานมหกรรมประสานเสียงนานาชาติ ณ เมืองมอนทานา  สหรัฐอเมริกา

ปี 2001  นำคณะนักร้องประสานเสียงเข้าร่วมมหกรรมประสานเสียงนานาชาติ ณ เมืองฮัมบวรก์ เยอรมัน และเมืองบูดาเปสต์ ฮังการี                                                                                     

                นอกจากนี้ ยังได้มีส่วนในการบรรเลงเปียโนให้กับคณะนักร้องประสานเสียงโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ (ฝ่ายประถมฯ) ในการแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรม ณ ประเทศเกาหลี เวียตนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน