สรุปงานนักร้องประสานเสียง ปีการศึกษา 2552

1. ค่ายนักร้องประสานเสียง (Glee Club)
   วันที่ 4-7 พฤษภาคม 2552  ณ ห้องซ้อมเพลง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
2. ปฏิบัติการขับร้องประสานเสียง "Choral Excellengce Workshop" (Glee Club)
   วันที่ 9 พฤษภาคม 2552  ณ โรงแรมอโนมา  ราชดำริ
3. พิธีไหว้ครู ระดับประถมศึกษา (Boys' Choir)
   วันที่ 11 มิถุนายน 2552 (เพลง "ครู")  ณ หอธรรม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
4. Pre Concert for 2 nd  Asia Choir Games 2009"  (Glee Club)
   วันที่ 30 มิถุนายน 2552  ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
5. ค่ายเตรียมความพร้อมการแข่งขัน "2nd Asian Choir Games 2009"  (Glee Club)
   วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2552  ณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
6. งานแสดงความยินดี มน.ดร.ทวีศักดิ์ มหชวโรจน์  (Glee Club)
   วันที่ 12 กรกฎาคม 2552  ณ สภาคริสตจักรในประเทศไทย
7. การแข่งขัน "Grand Prix Internation Choir Festival"  (Glee Club)
   วันที่ 25-26 กรกฎาคม  2552  ณ โรงแรมแอมบานเดอร์ พัทยา
8. ารประชุมกองทุนอาจารย์อารีย์  (Glee Club)
   วันที่ 3 สิงหาคม 2552  ณ ห้องประชุม 4 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
9. วันครบรอบการก่อตั้งโรงเรียน 157 ปี  (Glee Club)
   วันที่ 22 สิงหาคม 2552  ณ ห้องประชุม 4 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
10. นมัสการวันครบรอบการก่อตั้งโรงเรียน 157 ปี (Boys' Choir)
   วันที่ 3 กันยายน 2552  (รอบประถมฯ๗  และ วันที่ 4 กันยายน (รอบมัธยมฯ)  ณ หอธรรม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
11. นมัสการวันครบรอบการก่อตั้งโรงเรียน 157 ปี  (Boys' Choir)  
   วันที่ 27 กันยายน 2552  ณ คริสตจักรสืบสัมพันธวงศ์
12. นมัสการวันครบรอบ 75 ปี สภาคริสตจักรในประเทศไทย  (Glee Club)
   วันที่ 28 กันยายน 2552  ณ หอธรรม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
13. ค่ายคณะนักร้องประสานเสียง
   วันที่ 5-6 ตุลาคม 2552  (Boys' Choir), วันที่ 12-13 ตุลาคม 2552  (Glee Club)  ณ ห้องซ้อมเพลง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
14. ารประชุมกองทุนอาจารย์อารีย์  (Glee Club)
   วันที่ 15 ธันวาคม 2552  ณ ห้องซ้อมเพลง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
15. ร้องเพลงอวยพรคริสต์มาส  (Carolling)  & (Glee Club) 
   วันที่ 18 ธันวาคม 2552  ณ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
16. การนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันคริสต์มาส
   วันที่ 22 ธันวาคม 2552 (ประถม)  Boys' Choir และวันที่ 23 ธันวาคม 2552 (มัธยม) Glee Club  ณ หอธรรม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
17. ร้องเพลงอวยพรคริสต์มาส (Carolling)  (Boys' Choir)
   วันเที่ 22 ธันวาคม  ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ สีลม
18. ้องเพลงอวยพรคริสต์มาสในงาน "Afternoon Tea"  (Glee Club)  
   วันที่ 24-25 ธันวาคม 2552  ณ ห้องประชุม 2  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
19. วันแห่งความทรงจำ  (Boys' Choir)
   วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553  ณ ห้องประชุม 1 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
20. พิธีจบหลักสูตรนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 6 (Glee Club)
   วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2553  ณ หอธรรม  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
21. งาน "Together in Harmony" (Music Night)  (Glee Club)
   วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553  ณ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
22. ค่ายคณะนักร้องประสานเสียง  (Glee Club)
   วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2553  ณ ห้องซัอมเพลง อาคารจอห์น เอ เอกิ้น โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย