ภาพคณะนักร้องประสานเสียงและวงดนตรีไทย
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
เยือนเซี่ยงไฮ้และฮ่องกง ณ วันที่ 12 - 16 ตุลาคม 2549

การเดินทาง ทัศนียภาพ ขับร้องและดนตรีไทย
ท่องเที่ยวในดินแดนดิสนี่ ฮ่องกง Under Water World ฮ่องกง Action