พระธรรม ซามูเอล ฉบับที่ 1

บทที่ 2:1-11 คำอธิษฐานของฮันนาห์

                พระเจ้าทรงโปรดให้จิตใจข้า                            ปลื้มอุราปรีดิ์เปรมเกษมสันต์

ข้าพระองค์สุขีชื่นชีวัน                                                       เพราะสิ่งสรรพ์ทรงทำนำประทาน

ข้าหัวเราะเยาะหมู่ศัตรูได้                                                  เย้ยหยันให้อับอายพร่ำไขขาน

ข้ายินดีปรีดาพาซึ้งมาน                                                      ทรงจัดการช่วยเหลือเอื้ออำนวย

                ไม่มีใครบริสุทธิ์ดุจพระเจ้า                                หาใครเล่าเหมือนพระองค์ผู้ทรงช่วย

ไม่มีใครพิทักษ์รักเอื้ออวย                                                  คุ้มครองด้วยเมตตาดังพระองค์

เลิกคุยโวโอ้อวดเสียทีเถิด                                                   ล่วงละเมิดวาจาไซร้ไม่ประสงค์

สงบคำไร้ค่ากล้าทะนง                                                       ขอปากจงเลิกโอหังดังว่าไว้

เพราะพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่                                      ท่านรอบรู้ทั่วถ้วนล้วนทราบได้

ทรงตัดสินตามจริงทุกสิ่งไป                                              มนุษย์ได้ก่อกรรมกระทำมา

คันธนูของทหารชำนาญสิ้น                                             ล้วนหักวิ่นภินท์พังแสนกังขา

คนอ่อนแอแพ้แรงแห้งกายา                                             กลับเก่งกล้าเข้มแข็งแกร่งพลัง

คนกินอิ่มกลับต้องออกรับจ้าง                                           ไม่อยู่ว่างต้องหากินกลัวสิ้นหวัง

ส่วนคนหิวโหยหามาประทัง                                            ไม่ต้องนั่งท้องกิ่วหิวต่อไป

ภรรยาที่เป็นหมันครรภ์ยั้งหยุด                                         กลับมีบุตรเจ็ดคนกมลใส

ส่วนแม่ที่มีลูกมากเหนื่อยยากใจ                                       ลูกลับไม่เหลืออยู่ชูชื่นชม

พระเจ้าทรงเป็นทั้งผู้ประหาร                                           และประทานชีวิตให้ไว้เหมาะสม

ธ ส่งคนไปสู่ความระทม                                                    ทุกข์ขื่นขมจมแคว้นแดนมรณา

และให้เขากลับมีชีวีอีก                                                       ทรงจัดหลีกวิถีทางต่างกันหนา

โปรดให้คนบางคนจนทรมา                                             บางคนพากันร่ำรวยเงินช่วยชู

ให้บางคนต่ำต้อยน้อยหน้าลง                                           บางคนส่งเสริมให้ใหญ่งามหรู

ทรงยกคนจนจากฝุ่นละอองพรู                                        ทรงเอ็นดูคนขัดสนให้พ้นทุกข์

ทรงให้เขาเป็นมิตรสนิทกาย                                             กับเจ้านายใกล้ชิดชีวิตสุข

ให้เขาอยู่ในตำแหน่งเลิศแห่งยุค                                     แสนปลื้มปลุกเกียรติมีเป็นศรีตน                                     

                พระเจ้าสร้างโลกามาช้านาน                            บนรากฐานของท่านประสิทธิ์ผล

ทรงปกป้องชีวาประชาชน                                                ที่เป็นคนสัตย์ซื่อถือความดี

ส่วนคนชั่วจะหายไปในความมืด                                     ชีวิตชืดคลำทางห่างวิถี

มนุษย์ไม่ได้ชนะเพราะว่ามี                                               พลังที่เข้มข้นของตนเอง

ศัตรูของพระเจ้าเฝ้าหมายจ้อง                                           เขาจะต้องถูกทำลายคลายข่มเหง

พระเจ้าให้ฟ้าร้องก้องครื้นเครง                                       น่าหวั่นเกรงจากสวรรค์มาราญรอน

ทั่วโลกเราพระเจ้าจะพิพากษา                                          ทรงบัญชาดำรัสไว้ไม่ถ่ายถอน

ให้กษัตริย์ของพระองค์ทรงฤทธิ์ขจร                              ดัสกรพ่ายหนีจงมีชัย

                แล้วเอลคานาห์ก็กลับบ้านที่รามาห์ แต่บุตรนั้นคงอยู่ที่ชิโลห์ ปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าในความดูแลของเอลี