พระธรรม อพยพ

บทที่ 15:1-21  บทเพลงของโมเสส

                โมเสสกับชาวอิสราเอลร้องเพลงบทนี้สดุดีพระเป็นเจ้าว่า

                เราร้องเพลงสดุดีพระเป็นเจ้า                         ขอน้อมเกล้าแซ่ซ้องร้องสรรเสริญ

                พระองค์ได้ชัยชนะชนยอเยิน                          มีเกียรติเกินกล่าวอ้างอย่างจุใจ

                พระองค์ทรงกวาดล้างปวงม้าศึก                      ผู้ขี่คึกคะนองลำพองให้

                วิ่งกระโจนโผนลงทะเลไป                               ทรงขับไล่ไสส่งถูกลงทัณฑ์

ทรงประทานกำลังให้เข้มแข็ง                          ทั้งกล้าแกร่งว่องไวไม่เคยพรั่น

พระองค์เป็นผู้ช่วยและป้องกัน                        ยามคับขันให้รอดและปลอดภัย

พระองค์เป็นพระเจ้าของปวงข้า                      ขอบูชาสรรเสริญผู้เป็นใหญ่

จะร้องเพลงสดุดีด้วยเต็มใจ                               ยอเกียรติไท้ยิ่งยองพระทรงฤทธิ์

                พระองค์เป็นนำรบผู้เยี่ยมยอด                           มาตลอดบรรพกาลอันศักดิ์สิทธิ์

                พระนามท่านคือพระเจ้าผู้เนานิจ                     ครองทั่วทิศพิภพจบจักรวาล

ทรงกวาดล้างรถศึกและกองทัพ                       คณานับของฟาห์ราชฐาน

ลงสู่ทะเลใหญ่ใต้บาดาล                                    นายทหารชั้นเยี่ยมเตรียมาตาย

                เขาจมดิ่งในทะเลต้นกก                                     ทะเลปกปิดกลืนคลื่นทักหาย

                เหมือนก้อนหินหนักหน่วงถ่วงร่างกาย          มอดมลาดใต้น้ำตามชะตา

พระหัตถ์ขาของพระองค์ทรงพลัง                   ทั้งเข้มขลังมหัศจรรย์เกินสรรหา

บดขยี้ศัตรูผู้บีฑา                                                  วายชีวาย่อยยับดับมลาย

                ชัยชนะพระองค์นั้นยิ่งใหญ่                             ทรงขับไล่ข้าศึกไม่นึกหน่าย

                ต่างร้าวฉานย้ายแยกแตกกระจาย                     พิโรธคล้ายเปลวไฟไหม้กองฟาง

ธ ทรงพ่นลมหายใจร้ายแรงเป่า                        น้ำเอ่อเข้าท่วมท้นล้นมิดร่าง

น้ำสูงขึ้นเป็นกำแพงดังแกล้งวาง                     ทะเลต่างแข็งข้นถึงก้นลึก

                ข้าศึกชวนกันให้ไล่ติดตาม                                พยายามจับหน่อยค่อยตรองตรึก

                เอาของมาแบ่งปันกันครื้นครึก                         ต่างคนนึกฉกฉวยด้วยต้องการ

                จะชักดาบว่องไวไม่หยุดนิ่ง                               จะแย่งชิงสิ่งของจ้องล้างผลาญ

                เคยก่อกรรมทำเข็ญเป็นสันดาน                        ต้องหักหาญด้วยแรงแกร่งพลัง

พระองค์ทรงหายใจเพียงครั้งหนึ่ง                  น้ำก็ถึงท่วมทันล้นเกินหยั่ง

เขาจมดิ่งมดหายไร้กำลัง                                     สิ้นความหวังเหมือนตะกั่วถ่วงตัวเอง

                มีพระองค์ใดบ้างอย่างพระเจ้า                          พระใดเล่าศักดิ์สิทธิ์ฤทธิ์กล้าเก่ง

                อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์น่าหวั่นเกรง                      ชนยำเยงนักหนาพาพรั่นพรึง

พระองค์เหยียดพระหัตถ์ทางด้านขวา             พสุธาสูบดูดฉุดเข้าถึง

ใต้ดินดานลึกล้ำสุดคำนึง                                   ฝังติดตรึงแนบแน่นไม่แคลนคลอน

                พระองค์ทรงรักษาพระสัญญา                          ทรงน้ำหน้าอิสราเอลที่ไถ่ถอน

                พาไปสู่บ้านเมืองเรืองนคร                                ถึงแดนดอนศักดิ์สิทธิ์ด้วยฤทธิ์องค์

ชาติทั้งหลายได้ยินถึงเรื่องนี้                             ต่างทวีหวาดกลัวไม่มัวหลง

บ้างตัวสั้นหวั่นไหวใจพะวง                             ไม่มั่นคงตระหนกต่างตกใจ

ความกลัวครอบงำชาวฟิลิสเตีย                         เหมือนความเพลียปวดร้าวราวมอดไหม้

ของหญิงที่มีครรภ์หวั่นหัวใจ                            เมื่อยามใกล้คลอดบุตรสุดทรมาน

                พวกหัวหน้าชาวเดโดมหวาดผวา                     ทหารกล้าโมอับสับสนพล่าน

                ประชาชนคานาอันหวั่นดวงมาน                    ต่างฟุ้งซ่านสิ้นหวังกำลังใจ

พวกเขาหวั่นเกรงกลัวมัวระวัง                          เพราะพลังมหาศาลอันยิ่งใหญ่

ของพระผู้เป็นเจ้าเหล่าข้าไท                             บันดาลให้สะท้ายร้าวรานชนม์

ต้องยืนนิ่งไม่ติงไหวคล้ายก้อนหิน                  จะผันผินทางใดไม่เป็นผล

กระทั่งคนของท่านผ่านสกนธ์                         ตราบผู้คนของ ธ เลยละไป

                พระองค์จะทรงนำเราเข้ามา                              ทรงจัดหาที่พักหลักแหล่งให้

                บนภูเขาขององค์พระทรงชัย                            ทรงทำให้เหมือนบ้านย่านของเรา

                เป็นวิหารโอฬารสถานกว้าง                             พระทรงสร้างสรรค์หามาให้เจ้า

พระองค์เป็นราชันนานนิจเนา                         อยู่กับเราตลอดกาลนิรันดร

                ม้า รถศึก และพลขับของฟาโรห์ลงไปสู่ก้นทะเล พระเจ้าทรงบันดาลให้น้ำทะเลไหลกลับมาท่วมทหารอียิปต์ แต่ชาวอิสราเอลเดินผ่านทะเลไปบนพื้นดิน มีเรียมพี่สาวของอาโรนเป็นผู้ตีกลองนำหน้าไป หญิงอื่น ๆ ต่างตีกลองและเริงระบำ มีเรียมร้องเพลงให้เขาว่า

                ให้พวกเราร้องเพลงสดุดี                 เปล่งวจีถวายองค์พระเป็นเจ้า

                ทรงชนะหมู่มารรังควานเรา                              เกียรติพระเนารุ่งโรจน์โชติช่วงไกล

                พระองค์ทรงกวาดล้างปวงม้าศึก                      คะนองคึกไล่ลงทะเลใหญ่

                ทั้งพลขับขี่คล่องลำพองใจ                                ให้ลงไปตามสั่งทั้งม้าคน