พระธรรม โยนาห์

บทที่ โยนาห์อธิษฐานขอบคุณพระเจ้า

                เมื่อยู่ในท้องปลา โยนาห์อธิษฐานทูลพระเจ้าว่า

                โอ้พระเจ้า ข้าฯ น้อมเกล้าอธิษฐาน                พร่ำร้องขานเรียกองค์พระทรงศรี

ในยามทุกข์ลำบากยากอย่างนี้                           ทรงปรานีตอบข้ามาด้วยเทอญ

ขอพระองค์ทรงเอื้อช่วยเหลือข้า                      ฉุดขึ้นมาจากเหวระหกระเหิน

พ้นจากแดนมรณาข้าดำเนิน                              ขอ ธ เชิญสดับสำเนียงครวญ

พระองค์โยนข้าพระองค์ลงไปสู่                      ที่สุดกู่ทะเลลึกคึกปั่นป่วน

น้ำล้อมข้าอ่อนพลังทั้งเซซวน                           คลื่นเรรวนมหึมาซัดข้าจม

แล้วข้าฯ หวนครวญคร่ำร่ำทูลว่า                       ทรงขับข้าไกลห่างช่างขื่นขม

ให้พ้นพักตร์ผลักไสใจระทม                            จะได้ชมวิหารอีกหรือหลีกไกล

น้ำท่วมซัดสาดหน้าพาสำลัก                             คลื่นจัดนักโถมมาข้าหวั่นไหว

ทะเลกลืนข้านิ่งดิ่งลงไป                                    สาหร่ายในทะเลเร่มาพัน

จมดิ่งลึกจวนโดนโคนภูผา                                ตกลงมาล้ำลึกให้นึกพรั่น

ถึงดินแดนประตูปิดมิดชิดครัน                         สนิทลั่นกลอนตายตราบวายปราณ

พระองค์ทรงกรุณาช่วยข้าไว้                             ทรงโปรดให้รอดชีวิตจิตพ้นผ่าน

รอดจากที่ลึกล้ำซ้ำกันดาร                                  ในดวงมานข้าซาบซึ้งถึงพระคุณ

                ข้าแต่พระเป็นเจ้าเนาในหล้า            ชีวิตข้ามอบไว้ให้นำหนุน

เมื่อชีพข้าจะหลุดลอยคล้อยเป็นจุล                  ระลึกคุณพระองค์ทรงค้ำชู

ธ สดับรับคำอธิษฐาน                                         ในวิหารทรงฤทธิ์สถิตอยู่

ขอทรงโปรดเอื้ออภัยได้เอ็นดู                           ปวงข้าผู้ทาสรอขอพระพร

ผู้กราบไหว้รูปปั้นอันไร้ค่า                                ต่างร้างรา ธ ไปไม่ฟังสอน

เลิกจงรักภักดีมิอาวรณ์                                        เขาจากจรพระองค์เดินหลงทาง

ส่วนตัวข้าจะร้องเพลงสรรเสริญ                      จะอัญเชิญเครื่องบูชามามิสร่าง

จะทำตามสัญญาไว้ไม่เลือนราง                        พระผู้สร้างช่วยให้รอดตลอดกาล                 

                พระเจ้าทรงบัญชาปลา ปลาก็คายโยนาห์ลงบนฝั่ง