ปฏิทินงานศาสนกิจ 

1 / 2018  
7 พฤษภาคม นมัสการฟื้นฟูพัฒนาจิตใจบุคลากร
8 พฤษภาคม นมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาส เปิดภาคเรียน @ BCC
9-11 พฤษภาคม รีทรีตครูคริสเตียน และครูใหม่
15 พฤษภาคม เปิดภาคเรียนที่ 1 ยินดีต้อนรับเข้าสุ่รั่วม่วงทอง
22 พฤษภาคม พิธีประดับเข็ม ม.4
23 พฤษภาคม นมัสการพระเจ้า เนืองในโอกาสเปิดภาคเรียน ระดับประถมฯ
24 พฤษภาคม นมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียน ระดับมัธยมฯ
29 พฤษภาคม หยุดวันวิสาขบูชา
31 พฤษภาคม ไหว้ครู ระดับมัธยมฯ
7 มิถุนายน ไหว้ครู ระดับประถมฯ และพิธีประกาศเกียรติคุณครูนานปี
11-15 มิถุนายน สัปดาห์ฟื้นฟูพัฒนาจิตใจนักเรียน ระดับประถมฯ
18-22 มิถุนายน สัปดาห์ฟื้นฟูพัฒนาจิตใจนักเรียน ระดับมัธยมฯ
26 มิถุนายน พิธีประดับเข็มสภานักเรียน
26 กรกฎาคม พิธีถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
27 กรกฎาคม หยุดวันอาสาฬหบูชา
เสาร์ 28 กรกฎาคม หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
30 กรฎาคม หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
10 สิงหาคม ถวายพระพร วันเฉลิมพระชนม์มพรรษาสมเด้จพระนางเจ้าสิริกิติ์
13 สิงหาคม หยุด ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
เสาร์ 18 สิงหาคม งานวันครบรอบการก่อตั้งโรงเรียน 166 ปี
10-13 กันยายน สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ระดับมัธยมศึกษา
14-16 กันยายน ค่ายผูกมิตร
17-20 กันยายน สอบกลางปี ระดับประถมศึกษา
20-22 กันยายน ค่ายพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำยุวยาตรา รุ่นกลาง
10-12 ตุลาคม ค่ายนักเรียนคริสเตียนกลุ่มนครหลวง
15 ตุลาคม หยุดชดเชย วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
23 ตุลาคม หยุดวันปิยมหาราช
29 ตุลาคม ประชุมครูรวม
2 / 2018
30 ตุลาคม เปิดภาคเรียนที่ 2 / 2018  ทุกระดับชั้น
26-30 พฤศจิกายน กีฬาสีสามัคคี ทุกระดับชั้น
5 ธันวาคม หยุดวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
6 ธันวาคม เปิดไฟต้นคริสต์มาส
10 ธันวาคม หยุดวันรัฐธรรมนูญ
19 ธันวาคม นมัสการพระเจ้าเนื่องในวันคริสต์สมภพ ระดับประถมฯ
20 ธันวาคม นมัสการพระเจ้าเนื่องในวันคริสต์สมภพ ระดับมัธยมฯ และงานรื่นเริงครุ
21 ธันวาคม ฉลองคริสต์มาสในห้องเรียน ขบวนพาเหรด และงานรื่นเริงนักเรียน
24 ธ.ค. - 1 ม.ค. หยุดเทศกาลคริสต์สมภพ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
2 มกราคม 2019 เปิดเรียนตามปกติ
10 มกราคม งานสืบสานความเป็นไทย และกิจกรรมวันเด็ก
16 มกราคม หยุดวันครู
อา 27 มกราคม PTA เดินเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 26
11-14 กุมภาพันธ์ สอบปลายภาค ทุกระดับชั้น
14 กุมภาพันธ์ วันแห่งความทรงจำ
เสาร์ 16 กุมภาพันธ์ พิธีจบหลักสูตร รุ่น 166
1 มีนาคม กีฬาสีครู
11-12 มีนาคม ตรวจสุขภาพครู พนักงาน
25 มีนาคม นมัสการขอบคุณพระเจ้าเนื่องในโอกาสปิดภาคเรียน และเชิดชูเกียรติครูเกษียณ
26-30 มีนาคม ทัศนศึกษาครู
Design downloaded from free website templates.