ปฏิทินงานศาสนกิจ 

1 / 2020  
1 มิถุนายน เปิดภาคเรียนที่ 1 (บทเรียนออนไลน์)
2 มิถุนายน พิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินีนารถ
พ. 3 มิถุนายน หยุดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบราราชินี
10-12 มิถุนายน รีทรีตครูคริสเตียนและครูใหม่ (เว้นระยะห่าง Social Distancing)
15 มิถุนายน นมัสการเปิดภาคเรียน และฟื้นฟูครู พนักงาน ครู NTS (รูปแบบเฉพาะ)
   
กรกฎาคม เปิดภาคเรียนที่ 1/2563  ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสุ่รั่วม่วงทอง
จ. 6 กรกฎาคม หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
7 กรกฎาคม เริ่มเรียนพิเศษหลังเลิกเรียน
ส. 11 กรกฎาคม เริ่มเรียนพิเศษเสาร์
16 กรกฎาคม วันไหว้ครู ประถมศึกษา (เฉพาะตัวแทนนักเรียน)
23 กรกฎาคม วันไหว้ครู มัธยมศึกษา (เฉพาะตัวแทนนักเรียน)
27 กรกฎาคม พิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพวรางกูร (เฉพาะตัวแทนนักเรียนและออนไลน์)

อ. 28 กรกฎาคม หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยรางกูร
10 สิงหาคม ซ้อมหนีไฟ
11 สิงหาคม พิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
. 12 สิงหาคม หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
17-21 สิงหาคม สัปดาห์ฟิ้นฟู และพัฒนาจิตใจนักเรียนประถมศึกษา
24-28 สิงหาคม สัปดาห์ฟื้นฟู และพัฒนาจิตใจนักเรียนมัธยมศึกษา
1 กันยายน พิธีประดับเข็มสภานักเรียน ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
3 กันยายน นมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน 168 ปี ระดับประถมศึกษา
4 กันยายน นมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน 168 ปี ระดับมัธยมศึกษา
5-8 ตุลาคม สอบกลางปีชั้นประถมศึกษา และสอบปลายภาค ชั้นมัธยมศึกษา
อ. 13 ตุลาคม หยุดวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
16 ตุลาคม นมัสการพระเจ้าเนืองในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน 168 ปี
27 ตุลาคม เปิดภาคเรียนที่ 2/2563
ส. 31 ตุลาคม เริ่มเรียนพิเศษวันเสาร์
2 พฤศจิกายน เริ่มเรียนพิเศษหลังเลิกเรียน
ส. 28 พฤศจิกายน งานครบรอบการก่อตั้งโรงเรียน 168 ปี
อา. 29 พฤศจิกายน BCC เดินเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 28
4 ธันวาคม พิธีระลึกวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
จ. 7 ธันวาคม หยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
9 ธันวาคม เปิดไฟต้นคริสตมาส
พฤ. 10ธันวาคม หยุดวันรัฐธรรมนุญ
21 ธันวาคม นมัสการพระเจ้าเนื่องในวันคริสต์สมภพ ระดับประถมศึกษา
22 ธันวาคม นมัสการพระเจ้าเนื่องในวันคริสต์สมภพ ระดับมัธยมศึกษา
23 ธันวาคม ฉลองคริสต์มาสในห้องเรียน ขบวนพาเหรด และรื่นเริง
24 ธ.ค. - 3 ม.ค. หยุดเทศกาลคริสต์มาส และส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ปี 2564
4 มกราคม เปิดเรียนตามปกติ
8 มกราคม วันเด็กประถมศึกษา และ งานสืบสานความเป็นไทย
ส. 16 มกราคา วันครู
12 กุมภาพันธ์ วันแห่งความทรงจำ
ส. 13 กุมภาพันธ์ พิธีจบหลักสูตร รุ่น 168
22-25 กุมภาพันธ์ สอบปลายปี ระดับประถมศึกษา และสอบปลายภาค ระดับมัธยมศึกษา
8-9 มีนาคม ตรวจสุขภาพประจำปีครูและพนักงาน
12 มีนาคม กีฬาสามัคคี BCC รวมพล คนรักษ์สุขภาพ (ครู)
26 มีนาคม นมัสการขอบคุณพระเจ้าเนื่องในโอกาสปิดภาคเรียน และเชิดชูเกียรติครูเกษียณ
27 มี.ค. - 6 เม.ย. ทัศนศึกษาครู ณ ประเทศรัสเซีย
Design downloaded from free website templates.