ปฏิทินงานศาสนกิจ 

1 / 2019  
3 พฤษภาคม นมัสการฟื้นฟูพัฒนาจิตใจบุคลากร
7 พฤษภาคม นมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาส เปิดภาคเรียน @ โรงเรียนไทยคริสเตียน
7-9 พฤษภาคม ค่ายเสริมสร้างสปิริตนักเรียนทุนกีฬาฟุตบอล และบาสเกตบอล
8-10 พฤษภาคม รีทรีตครูคริสเตียน และครูใหม่
14 พฤษภาคม เปิดภาคเรียนที่ 1 ยินดีต้อนรับเข้าสุ่รั่วม่วงทอง
20 พฤษภาคม หยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
27 พฤษภาคม พิธีประดับเข็ม ม.4
  นมัสการพระเจ้า เนืองในโอกาสเปิดภาคเรียน ระดับประถมฯ
  นมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียน ระดับมัธยมฯ
30 พฤษภาคม ไหว้ครู ระดับประถมฯ และพิธีประกาศเกียรติคุณครูนานปี
31 พ.ค. - 2 มิ.ย. ค่ายเสริมสร้างชีวิตนักเรียนคริสเตียน
6 มิถุนายน ไหว้ครู ระดับมัธยมฯ
10-14 มิถุนายน สัปดาห์ฟื้นฟูพัฒนาจิตใจนักเรียน ระดับมัธยมฯ
ส 15-16 มิ.ย. ค่ายผู้นำสภานักเรียน ครั้งที่ 28
17-21 มิถุนายน สัปดาห์ฟื้นฟูพัฒนาจิตใจนักเรียน ระดับประถมฯ
24 มิถุนายน พิธีประดับเข็มสภานักเรียน
9 กรกฎาคม ซ้อมหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2562
อ 16 กรกฎาคม หยุดวันอาสาฬหบูชา
พ 17 กรกฎาคม หยุดวันเข้าพรรษา
ส 20 กรฎาคม อบรม Dad for Life
26 กรกฎาคม พิธีถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร
จ 29 กรกฏาคม หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร
9 สิงหาคม ถวายพระพร วันเฉลิมพระชนม์มพรรษาสมเด้จพระนางเจ้าสิริกิติ์
12 สิงหาคม หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
เสาร์ 17 สิงหาคม งานวันครบรอบการก่อตั้งโรงเรียน 167 ปี
5 กันยายน นมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน 167 ปี ระดับประถมศึกษา
6 กันายนยน นมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน 167 ปี ระดับมัธยมศึกษา
16-19 กันยายน สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ระดับมัธยมศึกษา
20-22 กันยายน ค่ายผูกมิตร
23-26 กันยายน สอบกลางปี ระดับประถมศึกษา
25 กันายนยน นมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน 167 ปี รอบครู และบุคลากร ณ หอธรรม
ค่ายพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำยุวยาตรา รุ่นกลาง
4-10 ตุลาคม ค่ายศึกษาพัฒนาลูกบีซีซี
8-10 ตุลาคม ค่ายนักเรียนคริสเตียนกลุ่มนครหลวง
14 ตุลาคม หยุดชดเชย วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
23 ตุลาคม หยุดวันปิยมหาราช
2 / 2018
24 ตุลาคม เปิดภาคเรียนที่ 2 / 2562 
ศ 25 ตุลาคม ประชุมครูรวม
พฤ 5 ธันวาคม หยุดวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
6 ธันวาคม เปิดไฟต้นคริสต์มาส
10 ธันวาคม หยุดวันรัฐธรรมนูญ
18 ธันวาคม นมัสการพระเจ้าเนื่องในวันคริสต์สมภพ ระดับประถมฯ
19 ธันวาคม นมัสการพระเจ้าเนื่องในวันคริสต์สมภพ ระดับมัธยมฯ และงานรื่นเริงครุ
20 ธันวาคม ฉลองคริสต์มาสในห้องเรียน ขบวนพาเหรด และงานรื่นเริงนักเรียน
จ 23 ธ.ค. - 1 ม.ค. หยุดเทศกาลคริสต์สมภพ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
2 มกราคม 2019 เปิดเรียนตามปกติ
9 มกราคม งานสืบสานความเป็นไทย และกิจกรรมวันเด็ก
พฤ 16 มกราคม หยุดวันครู
Design downloaded from free website templates.