คำบรรยายภาพแบบสี่เหลี่ยม: เทียนสีต่าง ๆ 
คำบรรยายภาพแบบสี่เหลี่ยม: ดอกคริสต์มาส
คำบรรยายภาพแบบสี่เหลี่ยม: ต้นคริสต์มาส
คำบรรยายภาพแบบสี่เหลี่ยม: ซานตาครอส
คำบรรยายภาพแบบสี่เหลี่ยม: ธรรมบัญญัติข้อใหญ่
* รักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจ
* รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง (สะมาเรียใจดี)
คำบรรยายภาพแบบสี่เหลี่ยม: ทรงมีฤทธิ์อำนาจ 
(เดินบนทะเล/ห้ามพายุ)
คำบรรยายภาพแบบสี่เหลี่ยม: ทรงเป็นแพทย์ (รักษาคนตาบอด/เป็นใบ้/หูหนวก/คนง่อย/คนมือลีบ/คนโรคเรื้อน/หญิงโลหิตตก)
คำบรรยายภาพแบบสี่เหลี่ยม: ทรงเป็นผู้เลี้ยงที่ดี
(แกะหลงหาย)
คำบรรยายภาพแบบสี่เหลี่ยม: ทรงเป็นเพื่อนกับทุกคน (ศักเคียส / หญิงสะมาเรีย / ทรงรักเด็กเล็ก ๆ)
คำบรรยายภาพแบบสี่เหลี่ยม: คำพยากรณ์เรื่องการบังเกิดขององค์พระเยซูคริสต์และสำเร็จตามคำพยากรณ์เรื่องการกำเนิด (ผ่านหญิงพรหมจารี ในหมู่บ้านเบธเลเฮ็ม)
คำบรรยายภาพแบบสี่เหลี่ยม: ชีวิตในวัยเด็กขององค์พระเยซูคริสต์ 
(เชื่อฟังและช่วงงานพ่อแม่)
คำบรรยายภาพแบบสี่เหลี่ยม: เหตุการณ์การบังเกิดของพระเยซูคริสต์ในด้านสถานการณ์ สถานที่และบุคคลผู้เกี่ยวข้อง
กล่องข้อความ: คำสอนของพระเยซูคริสต์
คำบรรยายภาพแบบเมฆ: กล่องข้อความ: เกร็ดความรู้เรื่องราวคริสต์มาส
คำบรรยายภาพแบบเมฆ: กล่องข้อความ: พระราชกิจ
คำบรรยายภาพแบบเมฆ: กล่องข้อความ: ชีวประวัติ
คำบรรยายภาพแบบเมฆ: