คำบรรยายภาพแบบสี่เหลี่ยม: คำอุปมาของพระเยซูคริสต์ 
(เกลือและความสว่าง)
คำบรรยายภาพแบบสี่เหลี่ยม: บัตรอวยพร 
คำบรรยายภาพแบบสี่เหลี่ยม: ดาว
คำบรรยายภาพแบบสี่เหลี่ยม: สายรุ่ง / หรีด
คำบรรยายภาพแบบสี่เหลี่ยม: ความหมายของเครื่องบรรณาการที่โหราจารย์นำถวายพระกุมาร
คำบรรยายภาพแบบสี่เหลี่ยม: บัญญัติ 10 ประการ / บัญญัติใหญ่ 2 ข้อ
คำบรรยายภาพแบบสี่เหลี่ยม: การขับผี
คำบรรยายภาพแบบสี่เหลี่ยม: การอัศจรรย์ เรียกคนตายให้เป็นขึ้น 
(ลาซาลัส)
คำบรรยายภาพแบบสี่เหลี่ยม: การรักษาโรค
(โรคเรื้อน 10 คน)
คำบรรยายภาพแบบสี่เหลี่ยม: การเป็นขึ้นจากความตายขององค์พระเยซูคริสต์
คำบรรยายภาพแบบสี่เหลี่ยม: การสิ้นพระชนม์ขององค์พระเยซูคริสต์
คำบรรยายภาพแบบสี่เหลี่ยม: การบังเกิดขององค์พระเยซูคริสต์ 
(ที่มาและความสำคัญ)
กล่องข้อความ: คำสอนของพระเยซูคริสต์
คำบรรยายภาพแบบเมฆ: กล่องข้อความ: เกร็ดความรู้เรื่องราวคริสต์มาส
คำบรรยายภาพแบบเมฆ: กล่องข้อความ: พระราชกิจ
คำบรรยายภาพแบบเมฆ: กล่องข้อความ: ชีวประวัติ
คำบรรยายภาพแบบเมฆ: