คำบรรยายภาพแบบสี่เหลี่ยม: คำอุปมา 
(เงินตะลันต์ / คนเช่าสวน)
คำบรรยายภาพแบบสี่เหลี่ยม: มุมมอง แง่คิดของพระเยซูคริสต์ต่อปัญหาที่มากระทบ (พระเยซูกับหญิงโสเภณี / เศรษฐีกับยุ้งฉาง / ชายง่อยกับเพื่อน 4 คน)
คำบรรยายภาพแบบสี่เหลี่ยม: การสิ้นพระชนม์
คำบรรยายภาพแบบสี่เหลี่ยม: การเป็นขึ้นจากความตาย
คำบรรยายภาพแบบสี่เหลี่ยม: การบังเกิด
คำบรรยายภาพแบบเมฆ: คำสอนของพระเยซูคริสต์
คำบรรยายภาพแบบเมฆ: แผนการของพระเจ้า
ในองค์พระเยซูคริสต์