ข้าพเจ้าชื่อ นายธีรพันธุ์     นามสกุล ศิริชัย   
เกิด
17.. 2514  โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
โทร.
086-891-0800
เชื้อชาติ ไทย
-จีน สัญชาติ ไทย        
นับถือศาสนา คริสต์  (คริสตจักรเทียนสั่ง ภาค 6)
อาชีพบิดา : อดีต (ศิยาภิบาลคริสตจักรคลองท่อม จ.กระบี่)
                      ปัจจุบัน (เกษียณ) แต่ยังได้รับเชิญไป
เทศนาในคริสตจักรต่าง ๆ
                    
 ในกรุงเทพมหานคร
อาชีพมารดา : อดีต (ผู้ล่ามแปลให้กับนักเทศน์ ไทย-จีน ณ คริสตจักรเทียนสั่ง)  
                          ปัจจุบัน (เสียชีวิต)

งานรับใช้พระเจ้า

-         สมาชิกภาพ รับศีลบัพติสมาเมื่อวันที่ 8 เมษายน ค.ศ. 1987

-         พี่เลี้ยงคริสตจักร

-         นักร้องประจำคริสตจักร (เสียงเทนเนอร์)

-         เข้าร่วมอาสาสมัคร กองประกาศพระกิตติคุณ “ลูกเสือโลก ณ ประเทศไทย – Jamboree” ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2545 – 7 มกราคม 2546 โดยการนำของ ท่านรองฯ อ.สุรินทร์ อนุชิราชีวะ
(โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย)

-      อาจารย์ฝ่ายศาสนกิจ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

-      กัปตันยุวชาตรี (Boys' Brigade) กองที่ 15

-      สอนนักเรียนผู้เชื่อใหม่ ผู้สนใจ และนักกีฬาทุนโรงเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษา