ศาสนกิจ โรงเรียนกรุงเพทคริสเตียนวิทยาลัย

 

                                              Web-Based Instruction

                                       เรื่อง "พระคริสตธรรมคัมภีร์ใหม่"  ชั้น ป.4

 

ชื่อผู้ใช้:   

 
รหัสผ่าน:

                                                       

 

 


งานวิจัย การเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์ เรื่อง พระคริสตธรรมคัมภีร์ใหม่  โดย อ.ธีรพันธุ์ ศิริชัย
ศาสนกิจ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย