Testimony  คำพยานหนุนใจ

home   

 1 เธสะโลนิกา 5:11
เหตุฉะนั้นจงหนุนใจกันและต่างคนต่างจงก่อกันขึ้นตามอย่างที่ท่านกำลังทำอยู่นั้น

Welcome

ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงช่วยเหลือหลาย ๆ คน  ให้พบคำตอบแห่งชีวิต   ด้วยคำพยานที่หลาก
หลาย จะช่วยให้ทุกท่านได้สัมผัสกับความรักจากพระเจ้าได้อย่างชัดเจน และด้วยเหตุนี้จึง
ขอเชิญชวนท่านผู้มีประสบการณ์การทรงช่วยจากพระเจ้า ส่งบทความเรียงความพยานของ
ท่าน เพื่อเป็นสื่อในการหนุนน้ำใจพี่น้องคริสเตียน และผู้สนใจได้มาก    ขอพระเจ้าทรงอำ-นวยพรมายังท่านที่มีความมุ่งหมายดี   เพื่อเสริมสร้างจิตวิญญาณซึ่งกันและกันในองค์พระเยซูคริสต์
                                                                   ส่งบทความคำพยานชีวิตของท่านมายัง
:
                                                      chapel1852@hotmail.com

ด้วยรักจากใจ : ผมชื่อเด็กชายคณพล คุณดิรกกาญจน์   (ม.2)   "พระเจ้ามีจริงหรือ"

     เดิมทีผมและครอบครัวนับถือศาสนาพุทธ ผมไม่เคยรู้หรอกครับว่าพระเจ้ามีจริงหรือเปล่า จนเมื่อผมขึ้นชั้น ป.4 ผมได้เรียนรู้จักพระเจ้ามากขึ้นจากครูที่สอนวิชากิจกรรมเสริมจริยธรรม (อบรม) คุณครูได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าให้ผมฟังมากมาย คุณครูสอนให้พวกเราทุกคนในห้อง ป.4/3 รู้จักการอธิษฐาน และคุณครูมักบอกว่าพระเจ้ามีจริง และเชิญชวนให้พวกผมอธิษฐานกับพระองค์ ถ้าอยากรู้ว่าพระองค์มีจริงหรือไม่ คุณครูบอกว่าถ้าเราอธิษฐานโดยความเชื่อ พระเจ้าจะฟังคำอธิษฐานและจะตอบคำอธิษฐานของพวกผมทุกคน

     มีอยู่วันหนึ่งในช่วงภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2547 ผมไม่สบาย เป็นไข้ และไข้ขึ้นสูงมากในเวลาเที่ยงคืน ตอนนั้นคุณแม่ผมก็ไม่รู้จะทำอย่างไรดี เพราะเป็นเวลาดึกมากแล้ว ผมคิดถึงพระเจ้า และลองอธิษฐานกับพระองค์ดู ผมบอกพระองค์ว่า "ถ้าพระเจ้ามีจริง ขอพระองค์มารักษาให้ผมหายดี" สักพักหนึ่ง ผมได้เห็นแสงสว่าง และเห็นพระเยซูลงมาจากแสงสว่างนั้น และจับหน้าผากผม ผมมีความรู้สึกอบอุ่นมาก

     เมื่อผมตื่นขึ้นมา ผมได้เห็นแสงสีฟ้าอยู่ล้อมรอบตัวผม อัศจรรย์มากเลยครับ "ผมหายจากการเป็นไข้ โดยไม่ต้องกินยา คุณทุกคนสามารถอธิษฐานแบบผมได้เช่นกันเมื่อคุณมีปัญหา พระเจ้าจะทรงตอบคำ
อธิษฐานของคุณ และในทุกวันนี้ คุณแม่ผมและผมได้ตัดสินใจต้อนรับพระองค์เข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอด เข้ามาสู่จิตใจของผมแล้วครับ
ขอบคุณพระเจ้าครับ

 

... บรรดาผู้ที่ได้ประพฤติดี ก็ฟื้นขึ้นสู่ชีวิต บรรดาผู้ที่ได้ประพฤติชั่ว ก็จะฟื้นขึ้นสู่การพิพากษา"
(ยอห์น 5
: 29
)