Testimony  คำพยานหนุนใจ

home   

 1 เธสะโลนิกา 5:11
เหตุฉะนั้นจงหนุนใจกันและต่างคนต่างจงก่อกันขึ้นตามอย่างที่ท่านกำลังทำอยู่นั้น

Welcome

ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงช่วยเหลือหลาย ๆ คน  ให้พบคำตอบแห่งชีวิต   ด้วยคำพยานที่หลาก
หลาย จะช่วยให้ทุกท่านได้สัมผัสกับความรักจากพระเจ้าได้อย่างชัดเจน และด้วยเหตุนี้จึง
ขอเชิญชวนท่านผู้มีประสบการณ์การทรงช่วยจากพระเจ้า ส่งบทความเรียงความพยานของ
ท่าน เพื่อเป็นสื่อในการหนุนน้ำใจพี่น้องคริสเตียน และผู้สนใจได้มาก    ขอพระเจ้าทรงอำ-นวยพรมายังท่านที่มีความมุ่งหมายดี   เพื่อเสริมสร้างจิตวิญญาณซึ่งกันและกันในองค์พระเยซูคริสต์
                                                                   ส่งบทความคำพยานชีวิตของท่านมายัง
:
                                                      chapel1852@hotmail.com

ด้วยรักจากใจ: ปิติ จิตรุ่งเรืองนิจ

      สวัสดีครับ ผมชื่อเล่นว่าเป๊ปซี่ ผมเกิดมาในครอบครัวคริสเตียน และได้มีโอกาสไปโบสถ์เป็นประจำตั้งแต่เด็กเหมือนกับหลาย ๆ คน แต่ผมก็ยังไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าอย่างแท้จริง ไปโบสถ์เพียงต้องไปเท่านั้น จนพ่อและแม่ได้ส่งผมมาเข้าโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยในช่วงประถม ผมเป็นคนที่เรียบร้อยและไม่ค่อยพูด และการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าน่ากลัวมาก ตรงที่มันจะทำให้เราเป็นคนที่ชอบอวดตัวเองว่าเก่ง แต่ผมคิดเสมอว่าความสามารถต่าง ๆ ของผมนั้น ทุกอย่างได้มาโดยพระเจ้า

      จนกระทั่งชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เย็นวันหนึ่งมีรุ่นพี่เข้ามาหาผม และประกาศเรื่องพระเยซูคริสต์ แต่พอรู้ว่าผมไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์อยู่แล้ว แต่ยังไม่ได้รับเชื่อพระเยซูคริสต์ จึงถามว่าอยากจะรับเชื่อไหม ผมก็ตอบตกลง รุ่นพี่คนนั้นนำผมอธิษฐานรับเชื่อ ซึ่งในตอนนั้นหลังอธิษฐานเสร็จ ก็ยังไม่มีอะไรที่แตกต่างหรือเปลี่ยนแปลง เมื่อเวลาผ่านไป ผ่านไป ผมเริ่มเห็นนิสัยบางอย่างที่ค่อย ๆ เปลี่ยนแปลง เริ่มต้นด้วยการพูดเก่งขึ้น มีเพื่อนมากขึ้น มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น มีโอกาสหนุนใจเพื่อน และที่สำคัญคือ ผมมีความสุขในใจ ผมอยากจะบอกกับผู้อ่านว่า เมื่อเราได้เชื่อในพระเยซูคริสต์แล้ว ถึงแม้ว่าเราจะยังไม่เห็นพระคุณของพระเจ้าที่มีต่อเราในตอนนี้ แต่พระเจ้าจะมีสิ่งที่ดีสำหรับเราในวันข้างหน้าเสมอ อยากจะฝากข้อพระคัมภีร์ใน 1 โครินธ์ 2:9 "สิ่งที่ตาไม่เห็น หูไม่ได้ยิน และสิ่งที่มนุษย์คิดไม่ถึง คือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้สำหรับคนที่รักพระองค์ ขอบคุณพระเจ้าครับ
 

"จงให้ความสว่างของท่านกระจ่างแจ้งต่อหน้าคนทั้งหลาย เพื่อเขาจะเห็นการดีของท่าน
และสรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์" 
(มัทธิว
5
:16)