ยุวชาตรี รุ่นกลาง

วิชาเหรียญ

วิชาเหรียญ B.B. รุ่นกลาง
    - เหรียญสีขาว
    - เหรียญสีเขียว
    - เหรียญสีม่วง
    - เหรียญสีน้ำเงิน
    - เหรียญสีแดง
    - เหรียญสีเงิน

วิชาเหรียญ B.B. รุ่นโต
    - เหรียญเป้าหมาย
    - เหรียญเชื่อม
    - เหรียญรับใช้ 1 ปี
    - เหรียญรับใช้ 3 ปี
    - เหรียญรับใช้ระยะยาว 6 ปี
    - เหรียญร่วมกิจกรรม   
     
B.B ระดับประเทศเทศ
    - เหรียญผู้นำ
    - เหรียญผู้เชี่ยวชาญ
    - เหรียญผู้ก่อตั้ง
    - เหรียญการผจญภัย
    - เหรียญนักกีฬา
    - เหรียญนักกรีฑา
    - เหรียญนักว่ายน้ำ
    - เหรียญระเบียบแถว
    - เหรียญศิลปะป้องกันตัว
    - เหรียญสมรรถภาพทางกาย
    - เหรียญศิลปะ/งานช่าง/
      งานอดิเรก

    - เหรียญต่อต้านยาเสพติด
    - เหรียญนักคอมพิวเตอร์
    - เหรียญนักเรียนเรียนดี
    - เหรียญประชากรศึกษา
    - เหรียญวิชาชีพ
    - เหรียญคริสเตียนบริการ
    - เหรียญคริสเตียนศึกษา
    - เหรียญดนตรีสำหรับ
      นมัสการ

    - เหรียญนำเพื่อนใหม่
    - เหรียญการปฐมพยาบาล
    - เหรียญความปลอดภัย
    - เหรียญความสัมพันธ์ระหว่าง
      ประเทศ

    - เหรียญทักษะชีวิต
    - เหรียญนักดับเพลิง
    - เหรียญนักอนุรักษ์ธรรมชาติ
    - เหรียญสังคมบริการ
 


 

 

Design downloaded from free website templates.