วันไหว้ครู
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
 
 
 

ครูคือผู้สร้างชีวิต

   วริท  วิจิตรวรศาสตร์  ชั้น ป.6/8       


         ครู หมายถึง ผู้สั่งสอนศิษย์ ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ ในมุมมองของคนหลาย ๆ คนนั้น ต่างเปรียบความหมายของครูแตกต่างกันไป บางคนคิดว่าครูนั้นเปรียบเสมือนแม่พิมพ์ของชาติ บางคนคิดว่าครูนั้นเปรียบเสมือนเรือจ้างที่พาเราข้ามฝั่งไปสู่จุดหมายและความสำเร็จ สำหรับผมในฐานะนักเรียนคนหนึ่ง ครูคือผู้สร้างสรรค์ชีวิตและตัวตนให้ผมครับ

         ในความคิดของผม ผมคิดว่าคุณครูเปรียบเสมือนช่างปั้นฝีมือเอกที่พร้อมจะสร้างสรรค์ ประติมากรรมที่มีชีวิตด้วยสองมือที่ยิ่งใหญ่ เด็กนักเรียนธรรมดาอย่างผมก็เปรียบได้กับดินเหนียวก้อนหนึ่งที่ถูกส่งมอบให้แก่ช่างปั้นผู้เชี่ยวชาญ จากดินเหนียวธรรมดา ๆ ถูกพิจารณาและขจัดเอาสิ่งสกปรกที่ปะปนออกให้หมดด้วยความรักและเอาใจใส่ เหมือนเมื่อผมเริ่มเข้ามาอยู่ในโรงเรียน คุณครูจะคอยดูแลเอาใจใส่ผม ช่วยชี้แนะว่าควรทำในสิ่งที่ดี ส่วนนิสัยและความประพฤติที่ไม่ดีจะต้องปรับปรุงแก้ไข

         

 

image

ขับร้องเพลงประสานเสียงเพื่อมอบแด่คุณครู โดย คณะนักร้อง BCC Glee Club

Clip

 

Links

ad
ad
ad
ad
 

Popular Posts

 

บทความไหว้ครู

             

ใครคือครู ครูคือใคร ในวันนี้ 
ใช่อยู่ที่ ปริญญา มหาศาล 
ใช่อยู่ที่ เรียกว่า ครูอาจารย์ 
ใช่อยู่นาน สอนนาน ในโรงเรียน 
ครูคือผู้ ชี้นำ ทางความคิด 
ให้รู้ถูก รู้ผิด คิดอ่านเขียน 
ให้รู้ทุกข์ รู้ยาก รู้พากเพียร 
ให้รู้เปลี่ยน แปลงสู้ รู้สร้างงาน 
ครูคือผู้ ยกระดับ วิญญาณมนุษย์ 
ให้สูงสุด กว่าสัตว์ เดรัจฉาน 
ปลุกสำนึก สั่งสม อุดมการณ์ 
มีดวงมาน เพื่อมวลชน ใช่ตนเอง 
ครูจึงเป็น นักสร้าง ผู้ยิ่งใหญ่ 
สร้างคนจริง สร้างคนกล้า สร้างคนเก่ง 
สร้างคนให้ ได้เป็นตัว ของตัวเอง 
ขอมอบกลอนนี้มา เทิดทูนครู

 read more

 
Home | Gallery | Journal | Lyric | About Us | Contact Us

Designed by Kru Taro

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!