วันไหว้ครู
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
 
 
 

ครูคือผู้สร้างชีวิต

   วาริช กันฉาย  ชั้น ป.2/7       


         คุณครูมีหน้าที่อบรมสั่งสอนให้พวกเรามีความรู้ คอยดูแลผมแทนคุณพ่อและคุณแม่ตอนที่ผมอยู่ในโรงเรียน เมื่อผมทำผิดคุณครูจะคอยตักเตือนให้ผมเป็นเด็กดี ไม่ดื้อ ไม่ซน สอนให้ผมมีน้ำใจ ประหยัด ไม่ไปโรงเรียนสาย สอนให้ผมมีสปิริตบีซีซี 4 ประการ ได้แก่ ความจงรักภักดี ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และความรักสามัคคี ผมรักคุณครู เพราะคุณครูสอนให้ผมเก่ง ฉลาด และสามารถพัฒนาตัวเองได้ ทำให้ผมอยู่ร่วมกับคนอื่น ๆ ในสังคมได้อย่างมีความสุข ผมอยากจะบอกว่า "ขอบคุณครับคุณครูที่รัก"

         

 

ขับร้องเพลงประสานเสียงเพื่อมอบแด่คุณครู โดย คณะนักร้อง BCC Glee Club

Clip

 

Links

ad
ad
ad
ad
 

Popular Posts

 

บทความไหว้ครู

             

ใครคือครู ครูคือใคร ในวันนี้ 
ใช่อยู่ที่ ปริญญา มหาศาล 
ใช่อยู่ที่ เรียกว่า ครูอาจารย์ 
ใช่อยู่นาน สอนนาน ในโรงเรียน 
ครูคือผู้ ชี้นำ ทางความคิด 
ให้รู้ถูก รู้ผิด คิดอ่านเขียน 
ให้รู้ทุกข์ รู้ยาก รู้พากเพียร 
ให้รู้เปลี่ยน แปลงสู้ รู้สร้างงาน 
ครูคือผู้ ยกระดับ วิญญาณมนุษย์ 
ให้สูงสุด กว่าสัตว์ เดรัจฉาน 
ปลุกสำนึก สั่งสม อุดมการณ์ 
มีดวงมาน เพื่อมวลชน ใช่ตนเอง 
ครูจึงเป็น นักสร้าง ผู้ยิ่งใหญ่ 
สร้างคนจริง สร้างคนกล้า สร้างคนเก่ง 
สร้างคนให้ ได้เป็นตัว ของตัวเอง 
ขอมอบกลอนนี้มา เทิดทูนครู

 read more

Home | Gallery | Journal | Lyric | About Us | Contact Us

Designed by Kru Taro

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!